KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA DAİR HUKUKİ BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ 

1- Bu metnin amacı Mercan Kurumsal Hizmetler  (www.mercankurumsal.com) tarafından işletilmesi yapılan site ile kullanıcı arasındaki münasebetlerde ortaya çıkan veri alışverişinin kişisel verilerin işlenmesinin ve aktarımının hukuki boyutunun kullanıcıya izah edilmesi ve açık rızasının alınmasıdır.

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: kullanıcılara ait kişisel veriler, Mercan Kurumsal Hizmetler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile yapılmaktadır.

3- Bunlar ad, soyad, banka bilgileri,  e-posta, telefon numaraları vb. iletişim bilgileri, ikamet adres, lokasyon bilgileri, ses kayıtları, görüntü kayıtları, fotoğraf, çerezlerin toplamış olduğu bilgiler gibi veriler olabilir.

4- Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için üye/kullanıcının  açık rızasının alınması gerekmektedir. Üyelik / site kullanıcılığı ile  açık rıza verilmiş sayılırsınız.

5- Üye/kullanıcıya ait kişisel verilerin aktarımı için açık rıza aranmaktadır. Bu çerçevede tarafımızca 6698 sayılı yasanın  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mercan Kurumsal Hizmetler gerekli gördüğü şekilde bu verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

6- 6698 sayılı yasanın  11. maddesi uyarınca veri sahipleri; Kişisel verilerinizin  işlenmesi ile ilgili olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin işlenmiş ise ne şekilde işlendiği konusunda bilgi talep etme, bu işlemenin amaç ve kullanımını sorgulama, verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme, verileri düzeltme, sildirme, kısmen kaldırmayı tarafımızdan talep edebilirsiniz.